alois brunner

Nazisten Alois Brunner var ansvarig för bortförandet av judar under Förintelsen. Nu försöker författarduon i boken Mannen i Damaskus reda ut hur hans liv på flykt egentligen såg ut. I gamla brev, vittnesmål, CIA- och Stasiregister är bevisen fragmentariskt utspridda: Nazisten Alois Brunner, ansvarig för bortförandet av över judar, flydde efter andra världskriget. På den palestinske stormuftin Haj Amin al-Husseinis inrådan reste han till Damaskus, där han levde skyddad av. Efter andra världskrigets slut flydde nazisten Alois Brunner till Syrien. Där levde han i bästa välmåga, förhållandevis öppet om än under det falska namnet Georg Fischer. I Damaskus umgicks han med österrikiska ambassadörer, syriska regeringsmän, venezolanska terrorister, västtyska vapenhandlare och diverse förrymda.