barndomen

Jag säger om och om igen att vi ska undersöka barndomen i sin egen rätt! Barndomen är legitim i sig och vi behöver inte alltid relatera den till ett kommande vuxenliv. Vi måste göra barnen synliga, i statistiken, i forskningen, i samhället. Det kanske händer ibland att barndomen tränger sig på och färgar din vardag och dina relationer till närstående, chefer, underlydande och kollegor. Ditt förhållningssätt blir då omoget och barnsligt och du reagerar överdrivet känsligt eller stänger helt av ditt känsloliv. I psykoterapi får du tillfälle att tala om detta utan att bli. Barndom är den period i en människas liv då denna är barn. Det handlar om tiden från födseln till mellan 14 och 18 års ålder. Barn deltar i det normala samhällslivet men undantas från personligt ansvar på grund av sin ringa ålder. Detta ansvar bärs av föräldrarna och samhället gemensamt. Barndomen bör enligt västliga. barndomen

Barndomen Video

Crazy Frog - Axel F