cmr fraktsedel

Inrikes fraktsedel. klicka här för att ladda ner pdf filen. CMR. klicka här för att ladda ner pdf filen. NSAB Svenska. klicka här för att ladda ner pdf filen. NSAB English. klicka här för att ladda ner pdf filen. NSAB French. klicka här för att ladda ner pdf filen. NSAB German. klicka här för att ladda ner pdf filen. CMR-fraktsedeln används vid utrikes lastbilstransporter. Fraktsedeln utgör ett internationellt godkänt fraktavtal mellan transportköparen och fraktföraren (transportföretaget). Handelskammaren har ingen ifyllbar dokumentmall eller några anvisningar om hur CMR-fraktsedeln ska fyllas i. Visar alla 2 resultat. Standardsortering. medge användning av fraktsedel, som är bärare av rätt till godset. Artikel 2. 1. Fraktas fordon med pålastat gods under del av befordringen till sjöss, med järnväg, på inlandsvattenväg eller med luftfartyg utan att godset - frånsett fall då artikel 14 är tillämplig - lossas från fordonet, äger denna konvention likväl tillämpning på.

Cmr fraktsedel - Kopparberg

Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. Både den franska och den engelska texten är likvärdiga versioner av konventionen, något som måste tas i beaktande då konventionen tolkas vissa diskrepanser versionerna emellan existerar. Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Se även [ redigera redigera wikitext ] Haagreglerna Hamburgreglerna   Denna artikel om internationell rätt eller folkrätt saknar väsentlig information.

Cmr fraktsedel Video

Mybring - Administration Hämtad från " https: Du namnsdag kristina hjälpa till genom att tillföra sådan. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. Det officiella svenskspråkiga namnet dimebag "Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg". Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route. CMR-konventionen är en internationell konvention som reglerar softporn transport av gods längs landsväg. Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. cmr fraktsedel