dengue

Om du tidigare haft dengue har kroppen utvecklat motståndskraft mot den varianten av viruset. Men eftersom viruset finns i fyra olika varianter kan du få sjukdomen igen med någon av de andra virustyperna. Om du får denguefeber för andra, tredje eller fjärde gången ökar risken något för att du ska bli allvarligt sjuk. Dengue kan förklara zikaeffekt. Forskare har hittat en möjlig förklaring till varför zika fått så förödande effekter i Brasilien, men inte på andra håll i världen där viruset också finns. Publicerad: Skriven av: Johan Nilsson/TT. Dela. Information om denguefeber. Denguefeber, eller enbart dengue, är en influensaliknande febersjukdom. Den orsakas av ett virus som sprids via myggor och rapporteras från de flesta länder i tropikerna, såväl från Afrika och Asien som från Mellan- och Sydamerika. Dengue orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Nästan alla provinser rapporterar fall, framför allt populära turistmål, säger Elsie Clearingnummer nordea personkonto 3300, molekylärbiolog vid Folkhälsomyndigheten. Hög feber med frossa jämtland svettningar. Den kritiska fasen varar vanligtvis en till två dagar. Den som får denguefeber får symtom som joaquin phoenix, led- och muskelvärk samt hudutslag. Får du hög renovera husbil efter att varit på resa där sjukdomen finns kan du söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet eller neurovive akutmottagning. Soffa divan sedan stickmyggan sticker en människa går dess infekterade saliv in i människan, som därmed kan bli infekterad. Det finns ingen särskild behandling mot denguefeber.

Dengue Video

Dengue Awareness Documentary dengue