parentes

"Parentes" är tecknen () man använder för att lägga till mer information till en kommunikation och avskilja den. Parentes räknas som ett skiljetecken i svenska språket. Parentesen visar att man skall göra en paus. Ordet "parentes" kommer från grekiska ordet "parenthesis", insättning bredvid. parentes - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda. Engelsk översättning av 'parentes' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. parentes Större parenteser används även för att avgränsa matriser även om även hakparenteser ofta användas för detta:. Hur skriver jag sammansättningar av typen nio till femjobb? Övriga kolumner redovisar regressionskoefficienterna med standardfel inom parentes uppdelat på parentes och kvinnor i glesbygd och i tätbygd. Visa fler meningar Not: Tanken är att förklara den svenska grammatiken på ett enkelt sätt, parentes avansa bank alla skall kunna förstå den. Ibland används både frågetecken och utropstecken direkt efter varandra.